Hướng dẩn và phần thưởng hỗ trợ tân thủ

Hỗ trợ tân thủ và phần thưởng.

Để nhận được phần thưởng hỗ trợ tân thủ xin mời các nhân sĩ đến gặp lễ quan các thành thị thôn và làm theo các bước.

hỗ trợ tân thủ

hỗ trợ tân thủ 2

hỗ trợ tân thủ 3

 

Phần thưởng hỗ trợ tân thủ:

  • Set trang bị +1
  • Thăng cấp 80
  • Túi máu hỗ trợ (vĩnh viễn)
  • 2 Tiên thảo lộ đặc biệt (8 tiếng)
  • 1 Thần hàn phù (Vĩnh viễn)
  • 1 Hồi thành phù nhỏ (5 ngày)
  • Ngựa 8x (Vĩnh viễn)
  • Vòng sáng tăng kháng hiệu ứng và hồi phục đến cấp 150.
  • Vòng sáng nhân 2 kinh nghiệm(1 tiếng).
  • Trang sức hồng ảnh tăng 50% kinh nghiệm (3 ngày).

Phần thưởng theo đẳng cấp.

Hướng dẩn nhận thưởng theo đăng cấp:

Phần thưởng theo đăng cấp:

 
Mốc Cấp Độ Phần thưởng
100

50 Vạn Lượng

7 Đồ Phổ Hoàng Kim +2

7 Thạch Hoàng Kim +2

1 Phúc Duyên Lộ (Đại)

3 Bộ thủy tinh khác màu

120

100 Vạn Lượng

7 Đồ Phổ Hoàng Kim +3

7 Thạch Hoàng Kim +3

3 Phúc Duyên Lộ (Đại)

3 Bộ thủy tinh khác màu

150

200 Vạn Lượng

7 Đồ Phổ Hoàng Kim +4

7 Thạch Hoàng Kim +4

3 Phúc Duyên Lộ (Đại)

3 Bộ thủy tinh khác màu

1 Thú Cưỡi Bôn Tiểu (Vĩnh Viễn)

Phi Phong Cấp 1(Vĩnh Viễn)

160

500 Vạn Lượng

1 Đồ Phổ Hoàng Kim +5

1 Thạch Hoàng Kim +5

3 Phúc Duyên Lộ (Đại)

3 Bộ thủy tinh khác màu

170

1000 Vạn Lượng

2 Đồ Phổ Hoàng Kim +5

2 Thạch Hoàng Kim +5

3 Phúc Duyên Lộ (Đại)

3 Bộ thủy tinh khác màu

Ấn cấp 1(Vĩnh Viễn)

180

1000 Vạn Lượng

2 Đồ Phổ Hoàng Kim +5

2 Thạch Hoàng Kim +5

3 Phúc Duyên Lộ (Đại)

3 Bộ thủy tinh khác màu

1 Xích Long Câu (Vĩnh Viễn)