Hướng dẩn Crack Auto1.9

Bước 1 : Mở file " autovlbs-loader " bằng quyền Administrator.

Bước 2: Khi hiện bảng này lên, các bạn bấm vào ô Chạy Auto để mở auto tạm thời lên.

Bước 3 : Bấm vào chữ đăng ký trên auto và copy mã ổ cứng vào ô nhập mã ổ cứng và bấm nhập.

Bước 4: Nó hiện như vậy là xong, Các bạn click vào Chạy Auto để khởi động lại auto sử dụng.

Chúc các bạn thành công.!