Hướng dẩn nâng cấp trang bị hoàng kim

NPC vật phẩm liên quan

Hình ảnh Tính chất
NPC Nâng cấp trang bị
NPC Nâng cấp trang bị
 • Vị trí: Ba Lăng Huyện 200/200
 • Chức năng:
  • Nâng cấp trang bị.
  • Nâng cấp khoáng thạch.
huyền tinh khoáng thạch
Huyền tinh khoáng thạch
 • Nguồn gốc:  Shop điểm tổng hợp,quái 9x,dã tẩu v.v
 • Tính chất: Xếp chồng. Có thể bày bán, giao dịch, ném ra, bán shop 0 lượng.
 • Chức năng: Nâng cấp trang bị .
bộ thủy tinh
Thủy tinh
 • Nguồn gốc:  Shop điểm tổng hợp,event,thăng cấp v.v
 • Tính chất:  Có thể bày bán, giao dịch, ném ra, bán shop 0 lượng.
 • Chức năng: Nâng cấp trang bị .

Nguyên liệu và công thức nâng cấp