Các phần thưởng đặc biệt khi nạp tiền

Chào các đồng đạo,dĩ nhiên chơi game mà không nạp tiền thì cũng hơi buồn cho bổn trang. Hôm nay bổn trang xin giới thiệu về phần thưởng đặc biệt cho các nhân sĩ ủng hộ Game.

Nạp lần đầu

Phần thưởng Số lượng
Vũ khí hoàng kim môn phái tự chọn (7 Ngày) 1
Trang sức Hồng Ảnh (3 Ngày) 50% Kinh nghiệm 1
Hồi tiên đơn Lễ Bao 5
 Lệnh bài vi sơn đảo 2

 

Lưu ý: Các tài khoản nạp trên 20.000 VNĐ mới có thể nhận thưởng tại Lễ Quan.

 

Tích lũy môc Tiền Đồng.

Số Xu đã nạp Phần thưởng 
10.000 1000 Tiền Đồng
20.000 2000 Tiền Đồng
50.000 5000 Tiền Đồng
100.000 10.000 Tiền Đồng +1 Đá Cường hóa max Option trang bị +6
200.000 20.000 Tiền Đồng + 2 Đá Cường hóa max Option trang bị +6
500.000 50.000 Tiền Đồng + Siêu Quang Hoàng Kim

 

Lưu ý: Các nhân vật khi đã đủ số mốc xu đã nạp xin vui lòng liên hệ đến BQT đến nhận thưởng qua Fanpage.

Hotline: 035 22 79 79 6