Bảo trì toàn cụm máy chủ HKMP ngày 07/04/2019 - http://volamthieuhao.net/
  • Bảo Trì Định Kỳ
CSKH

Bảo trì toàn cụm máy chủ HKMP ngày 07/04/2019

06/04/2019

Nội dung bảo trì:
+Máy chủ Nga My:
-Xóa ải Tiểu Nhiếp Thí Trần (Phản dame).
-Tăng hỏa sát kỹ năng 150 Cái Bang Chưởng thêm 20%
+Máy chủ Cái Bang:
-Xóa ải Tiểu Nhiếp Thí Trần (Phản dame).
-Tăng hỏa sát kỹ năng 150 Cái Bang Chưởng thêm 20%
-Tăng sát thương vật lý kỹ năng 150 Cái Bang Bổng thêm 15%
-Tăng sát thương vật lý kỹ năng hỗ trợ 1x Võ Đang Kiếm thêm 25%.
-Giảm sát thương vật lý kỹ năng 150 Nga My Kiếm xuống 10%.

Thời gian bảo trì:
Bắt đầu: 12h00 ngày 07/04/2019
Hoàn tất bảo trì: 12h30 ngày 07/04/2019

Nhằm mục đích cân bằng cho game BQT VLTH đã đưa ra quyết định rất kỹ về vấn dề này.
Thân BQT Võ Lâm Thiếu Hạo

Bạn cần hỗ trợ