Bảo trì cập nhật máy chủ Nga My ngày 15/12/2018. - http://volamthieuhao.net/
  • Bảo Trì Định Kỳ
CSKH

Bảo trì cập nhật máy chủ Nga My ngày 15/12/2018.

15/12/2018

Thông báo bảo trì máy chủ Nga My update những nội dung như sau:

Thời gian bảo tri: 17h45 ngày 15/12/2018.


-Skill 150 Đường Môn Phi Tiêu tăng 15% STVL.
-Skill 1x Côn Luân Đao tăng 80% và Kiếm 100%.
-Tăng 1.5 Exp và Tiền Vạn Toàn Server đến sáng ngày 17/12/2018.
-Sứ giả hoạt động nhiệm vụ lấy xu được tăng thêm tỉ lệ xu 50% đến sáng ngày 17/12/2018.
-Nhiệm vụ dã tẩu giới hạn tăng 60 nhiệm vụ 1 ngày.
-Cập nhật thêm tống kim có xu vào những ngày trong tuần gồm thứ 4 7 và chủ nhật hình thức phát xu trên trang chủ.
-Cập nhật tính năng trung luyện các bạn xem
tại đây.

Trang chủ: http://volamthieuhao.net/

Thân BQT Võ Lâm Thiếu Hạo

Bạn cần hỗ trợ