Boss Hoàng Kim Môn Phái - http://volamthieuhao.net/
 • Bảo Trì Định Kỳ
CSKH

Boss Hoàng Kim Môn Phái

05/12/2016

Sau khi trở về môn phái từ Đại Hội Công Thành Chiến, đột nhiên ngũ đại cao nhân của Thiên Vương Bang, Ngũ Độc Giáo, Thúy Yên Môn, Thiên Nhẫn Giáo & Côn Lôn Phái mất tích một cách bí hiểm.

Tuy nhiên với tuyệt kỹ dò la tin tức thượng thừa của Vạn Sự Thông, lão nhân đã tìm được hành tung của chính xác của các cao nhân bao gồm: Cổ Bách, Lam Y Y, Yên Hiểu Trái, Gia Luật Tị Ly & Tuyền Cơ Tử, họ đã mang theo bảo vật - Lệnh Bài Hoàng Kim  hạ sơn không biết vì mục đích gì. Chỉ biết được rằng, bất cứ ai cả gan lại gần sẽ lập tức hồn siêu phách tán!1.Địa bàn Tương Dương:


1.174/190
2.212/209
3.210/221

2.Địa bàn Phượng Tường :

1.177/204
2.225/191
3.229/213

Phần thưởng chung khi hạ Boss

  • Khi Boss bị hạ gục, cá nhân/tổ đội sẽ nhận được các phần thưởng tương ứng.
  • Lưu ý: Điểm kinh nghiệm không cộng dồn.
Nội dungPhần thưởng
Cá nhân/tổ đội trực tiếp hạ Boss100.000.000 điểm kinh nghiệm/nhân vật/Boss
Nhân vật xung quanh10.000.000 điểm kinh nghiệm/nhân vật/Boss

Phần thưởng rơi từ Boss

  • Rương Hoàng Kim Môn Phái:
   • Ngẫu nhiên rơi ra đất Lệnh Bài Hoàng Kim (theo môn phái của Boss).
   • Ưu tiên cá nhân kết thúc boss nhặt được trong 20s đầu.
   • Sau 20s kể từ lúc rơi: Tất cả nhân vật đều nhặt được.
   • Nhân vật nhặt được rương sẽ có thông báo tại kênh Hệ Thống.
  • Chắc chắn rơi Bí Kíp Môn Phái: Tương ứng với Boss (ngẫu nhiên loại).
  • Cá nhân/tổ đội hạ Boss: Nhặt được vật phẩm rơi ra từ Boss (Sau 20 giây: tất cả nhân vật có thể nhặt)
   • Chắc chắn rơi tất cả các vật phẩm sau:
Phần thưởng (chắc chắn rơi tất cả)
3 Đại Lực Hoàn3 Phi Tốc Hoàn
1 Bàn Nhược Tâm Kinh1 Tử Thủy Tinh
1 Lam Thủy Tinh1 Lục Thủy Tinh
2 Tinh Hồng Bảo Thạch2 Tâm Tâm Tương Ảnh Phù
2 Thiết La Hán
  • Đồng thời rơi ngẫu nhiên các vật phẩm:
Phần thưởng (ngẫu nhiên)
Tẩy Tủy Kinh6 Phi Tốc Hoàn
Thiết La hán3 Tâm Tâm Tương Ảnh Phù
Hành Hiệp Lệnh2 Tinh Hồng Bảo Thạch
Thanh Câu Lệnh2 Tử Thuỷ Tinh
Vân Lộc Lệnh2 Lam Thuỷ Tinh
Thương Lang Lệnh2 Lục Thuỷ Tinh
Huyền Viên Lệnh1 Bí Kíp Môn Phái 90
(ngẫu nhiên loại, tương ứng với Boss)
Tữ Mảng Lệnh2 Bàn Nhược Tâm Kinh
Đồ Phổ Kim Ô Lệnh1 Tiên Thảo Lộ (Đặc Biệt)

Giang sơn từ nay sẽ thuộc về ai? Thiên ấn Công Thành Chiến ai sẽ là minh vương nắm giữ? Hạ hồi phân giải!

Bạn cần hỗ trợ