Cẩm nang hướng dẩn máy chủ Thiếu Lâm - http://volamthieuhao.net/
  • Bảo Trì Định Kỳ
CSKH

Cẩm nang hướng dẩn máy chủ Thiếu Lâm

14/03/2018

 Cày cấp

1.Nhận hỗ trợ tân thủ tại lễ quan
2.Dùng thần hàn phù để lên map cày lên 90
3.Làm nhiệm vụ dã tẩu
4.Vượt ải 
5.Vận Tiêu
6.Sử dụng kinh nghiệm
Đi tống kim đúng giờ :D

 Tính năng hoạt động

1.Huyền tinh khoáng thạch
-Đến NPC bậc thầy dung luyện tại ba lăng huyện (202/199)
♦Ghép tữ mảng lệnh,kim ô lệnh và Bạch hổ lệnh.
♦Đổi 1 viên thành 10 vạn
2.Phúc duyên
-Đến NPC bậc thầy dung luyện tại ba lăng huyện (202/199)
♦Ghép mảnh tàng bản đồ
♦Dung Luyện tinh luyện thạch
-Đến NPC Nguyệt ca đảo chủ tại ba lăng huyện (203/199)
♦Mua chuyển sinh trường thuật
♦Nâng Cấp kỹ năng 150
3.Hành Hiệp lệnh
-Đến NPC bậc thầy dung luyện tại ba lăng huyện (202/199)
♦Dung Luyện tinh luyện thạch
-Đến NPC SHOP Hành Hiệp lệnh tại ba lăng huyện (201/200)
♦Mua thú cưỡi
♦Mua trang bị 
♦Nâng cấp hoàng kim lệnh
4.Shop Chân Nguyên Đan
-Đến NPC bậc thầy dung luyện tại ba lăng huyện (202/199)
5.Shop tiền vạn
-NPC Sòng Bạc Tương Dương tại ba lăng huyện (202/198)
6.Nâng cấp trang bị.
-Đến NPC Nâng cấp trang bị tại ba lăng huyện (200/199) 

Bài viết này sẽ được cập nhật thêm.....
Bạn cần hỗ trợ