Thông báo bảo trì chỉnh sửa ngày 10/12/2018. - http://volamthieuhao.net/
  • Bảo Trì Định Kỳ
CSKH

Thông báo bảo trì chỉnh sửa ngày 10/12/2018.

10/12/2018

Thông báo update bảo trì toàn bộ máy chủ Võ Lâm Thiếu Hạo.

Thời gian: 24h00 ngày 10/12/2018.

Đã có patch mới mọi người tải hoặc chạy autoupdate nhá.Nội dung bảo trì:
+Máy chủ Nga My:
-Sửa lỗi phi phong dưới cấp 3 hiển thị sai thuộc tính.
-Sửa lỗi hiển thị Trang bị Đằng Long và Tinh Sương
-Các phi phong cấp 1 2 3 4 được cập nhật hình ảnh mới như trên.
-Tăng sát thương 30% cho Thiên Vương Bang(90/150)
-Tăng sát thương 10% STVL và 15% Băng Sát cho Thúy Yên (150)
-Các trang bị xanh trở về option cùi lại.

+Máy chủ Ngũ Độc:
-Các phi phong cấp 1 2 3 4 được cập nhật hình ảnh mới như trên.
-Sữa lỗi hiển thị bất minh đạo cụ khi ăn event 20/11
-Các trang bị xanh trở về option cùi lại.

Trang chủ: http://volamthieuhao.net/


Thân BQT Võ Lâm Thiếu Hạo

Bạn cần hỗ trợ