Chuyển đổi môn phái và trang bị Võ Lâm Thiếu Hạo - http://volamthieuhao.net/
  • Bảo Trì Định Kỳ
CSKH

Chuyển đổi môn phái và trang bị Võ Lâm Thiếu Hạo

12/04/2019

Kính chào chư vị nhân sĩ Võ Lâm Thiếu Hạo,hôm nay bổn trang xin hướng dẩn Chuyển Đổi Môn Phái và Đổi Trang bị Hoàng Kim.

Để có thể Chuyển Môn Phái các bạn cần có đầy đủ các điều kiện sau đây.

 Bước 1 : Rời khỏi môn phái hiện tại.

 Nhân vật phải đạt cấp độ 150

 Yêu cầu : phải có "Tín Vật Môn Phái" (300 Điểm Tổng Hợp ) mua tại Shop Điểm Tổng Hợp - Sứ giả hoạt động.

 Sau khi có đủ 2 điều kiện trên thì các bạn có thể lại NPC Chưởng Môn của Môn Phái hiện tại của bạn để tiến hành rời khỏi môn phái.

 Chọn [Ta muốn thỉnh giáo chuyện khác] => [Đái nghệ đầu sư, chuyển môn phái] => giao nộp Tín Vật Môn Phái

Ví Dụ : 

Thiên Vương Phái Bang chủ Dương Anh (223/196).

Thiếu Lâm Phái - Đến Phương Trượng Thiền phòng (230/184), gặp Từ Nhân Phương Trượng.

Đường Môn - Đến Phòng Khách (508/322) gặp Chưởng môn Đường Cừu.

Ngũ Độc Giáo - Tổng trại gặp Ngũ Độc Giáo chủ Hắc Diện Lang Quân (220/166).

Nga My phái Đến Chánh điện (248/304) gặp Thanh Hiểu Sư Thái.

Thúy Yên Phái - Đến Chủ phòng (35/75) gặp Chưởng môn Doãn Hàm Yên.

Thiên Nhẫn Giáo - gặp Giáo chủ Hoàn Nhan Hồng Liệt (215/195).

Cái Bang - Đến gặp Bang chủ Hà Nhân Ngã (191/231).

Võ Đang Phái - Đến Tử Tiêu Đại Điện (212/193) gặp Chưởng môn Đạo Nhất Chân Nhân.

Côn Lôn Phái Gặp Chưởng môn Tuyền Cơ Tử tại Chính Điện (190/196) .

 

 Bước 2 : Gia nhập môn phái mới.

 

 Đã rời khỏi môn phái hiện tại.

 Phải tháo tất cả trang bị trên người.

 Phù hợp với yêu cầu giới tính của môn phái mới.

Ví Dụ :

- Đặc Biệt : Thiên Vương Bang thu nhận nữ – yêu cầu phải có Tín Vật Dương Anh mua từ (300 Điểm Tổng Hợp ) mua tại Shop Điểm Tổng Hợp - Sứ giả hoạt động.

 Địa điểm gia nhập môn phái mới : Tại NPC Chưởng Môn của mà bán muốn chuyển qua.

 

 Các điều cần biết khi tiến hành Chuyển Môn Phái.

 Chuyển sang môn phái mới, danh hiệu cũng sẽ thay đổi.

 Lần đầu tiên Chuyển Môn Phái sẽ được tặng thưởng vật phẩm hỗ trợ 1 điểm kỹ năng và 5 điểm tiềm năng vĩnh viễn.

 Bảo lưu kỹ năng công cộng như : ngũ hành, khinh công, cướp phú tế bần kỹ năng.

 Lưu ý quan trọng về phần Kỹ Năng

- Nhân vật chuyển từ Đường Môn qua Võ Đang sẽ còn 2 kỹ năng 90,Sau đó chuyển ngược lại từ Võ Đang qua môn phái Đường Môn thì chỉ cò 2 kỹ năng 90 max,còn 1 kỹ năng 90 thứ 3 nhân vật phải luyện lại từ đầu.

 

 Chuyển đổi trang bị hoàng kim: Xem Thêm

BQT Kính Bút

Bạn cần hỗ trợ