Cách thức và công dụng của Điểm Tổng Hợp [ĐTH] - http://volamthieuhao.net/
 • Bảo Trì Định Kỳ
CSKH

Cách thức và công dụng của Điểm Tổng Hợp [ĐTH]

06/12/2018


Chào tất cả các bạn, máy chủ Nga My sẽ có thêm tính năng cày xu gốp phần làm vui nhộn hơn cho game cũng như dân cày cuốc.

Cách thức
Gặp NPC Sứ giả hoạt động dùng nguyên liệu như sau để đổi

Hình ẢnhGhi Chú
 • Vị Trí:
  • Ba Lăng Huyện
  • Tương Dương
 • Nguyên liệu:
  • Điểm Phúc Duyên
  • Hành Hiệp Lệnh
  • Điểm Tống Kim
  • Điểm Danh Vọng
  • Huyền tinh khoáng thạch

Công dụng

Nâng cấp trang bị.

Đổi lấy Tiền Đồng tại NPC Sứ giả hoạt động.

Mua báu vật VIP.

Bạn cần hỗ trợ