Hướng dẩn hoạt động Huyền Tinh đổi Kim Ô Lệnh - http://volamthieuhao.net/
 • Bảo Trì Định Kỳ
CSKH

Hướng dẩn hoạt động Huyền Tinh đổi Kim Ô Lệnh

17/12/2016

16/12/2016 Võ Lâm Thiếu Hạo đã cho ra mắt tính năng dung luyện huyền tinh.

NPC liên quan

NPCGiải thích

Bậc Thầy Dung Luyện

Vị trí: Ba Lăng Huyện (202/200).

Tính năng

 • Giới thiệu hoạt động Dung Luyện Huyền Tinh.
 • Hợp thành Hoàng Kim Lệnh và Bảo Rương Kim Ô.
 • Ghép Tàng Bản Đồ.

Công Thức Nâng Cấp Huyền Tinh Khoáng Thạch


Vật PhẩmNguyên Liệu
Huyền Tinh Khoáng Thạch Cấp 11


 • Dùng 10 Loại Huyền Tinh cấp 1 đến cấp 10.


Vật PhẩmNguyên Liệu
Huyền Tinh Khoáng Thạch Cấp 12


 • 4 Huyền Tinh Khoáng Thạch Cấp 11.
 • 10 Vạn Lượng

Vật PhẩmNguyên Liệu
Huyền Tinh Khoáng Thạch Cấp 13


 • 4 Huyền Tinh Khoáng Thạch Cấp 12.
 • 50 Vạn Lượng

Vật PhẩmNguyên Liệu
Huyền Tinh Khoáng Thạch Cấp 14


 • 4 Huyền Tinh Khoáng Thạch Cấp 13.
 • 250 Vạn Lượng

Vật PhẩmNguyên Liệu
Huyền Tinh Khoáng Thạch Cấp 15


 • 4 Huyền Tinh Khoáng Thạch Cấp 14.
 • 1000 Vạn Lượng


Công Thức Đổi Huyền Tinh Lấy Lệnh Bài Hoàng Kim.


Vật PhẩmNguyên Liệu
Huyền Viên Lệnh


 • 1 Huyền Tinh Khoáng Thạch Cấp 15.
 • 100 Vạn Lượng
 • 300 Phúc Duyên
 • Tỉ Lệ 75%

Vật PhẩmNguyên Liệu
Tữ Mảng Lệnh


 • 2 Huyền Tinh Khoáng Thạch Cấp 15.
 • 1000 Vạn Lượng
 • 900 Phúc Duyên
 • Tỉ Lệ 75%

Vật PhẩmNguyên Liệu
Huyền Viên Lệnh


 • 3 Huyền Tinh Khoáng Thạch Cấp 15.
 • 10000 Vạn Lượng
 • 2700 Phúc Duyên
 • Tỉ Lệ 75%

Chúc các bạn chơi game vui vẻ.
Thân BQT Võ Lâm Thiếu Hạo
Bạn cần hỗ trợ