Hướng dẩn Vượt Ải Thách Thức Thời Gian - http://volamthieuhao.net/
  • Bảo Trì Định Kỳ
CSKH

Hướng dẩn Vượt Ải Thách Thức Thời Gian

12/10/2016

Hướng dẫn Vượt Ải

NPC liên quan

NPCGhi chú
Sứ Giả Vượt Ải

- Vị trí: Thất Đại Thành Thị

Thời Gian Báo Danh Vượt Ải

Thời gian Báo Danh

7h45
9h45
11h45
13h45
15h45
17h45
21h45
23h45

Điều Kiện Vượt Ải

  • Nhóm Ít Nhất 4 Người
  • Trưởng Nhóm Giữ 4 Sát Thủ Giản
  • Không Có Ai Đã Từng Đi Vượt Ải Trong Ngày

Thông Tin Vượt Ải

Thông Tin Ải
Ải 1 - Ải 5: Quái Thường
Ải 6: Quái Hệ Kim + Boss Hệ Kim
Ải 7: Quái Hệ Mộc + Boss Hệ Mộc
Ải 8: Quái Hệ Thủy + Boss Hệ Thủy
Ải 9: Quái Hệ Hỏa + Boss Hệ Hỏa
Ải 10: Quái Hệ Thổ + Boss Hệ Thổ
Ải 11: Quái Buff Giảm Kháng
Ải 12: Quái Buff Giảm Tốc Độ
Ải 13: Quái Buff Choáng
Ải 14: Quái Hệ Kim + Boss Cao Cấp Hệ Kim
Ải 15: Quái Hệ Mộc, Thủy + Boss Cao Cấp Mộc, Thủy
Ải 16: Quái Hệ Hỏa, Thổ + Boss Cao Cấp Hỏa, Thổ
Ải 17: Quái Phản Dame 100%
Ải 18: Boss Nhiếp Thí Trần

Ghi chú

Ải 14,15,16 Dame Quái + Boss khá mạnh
Ải 11,12,13 Quái có khả năng chịu đòn cao
Ải 17: Quái có khả năng chịu đòn rất cao

Phần Thưởng Vượt Ải

Khi Vượt Ải Bạn Có Cơ Hội Nhận Được An bang định quốc
Khi Qua Từng Ải Sẽ Nhân Được Kinh Nghiệm Tăng Dần Theo Số Ải Của Mình
Kết Thúc 18 Ải Trước 45 Phút Quy Định. Toàn Đội Sẽ Nhận Được 1 Lễ Bao Vượt Ải
Mở Ra Sẽ Được Item Khá Vip

Ghi chú

Vượt Ải Mỗi Ngày 1 Nhân Vật Chỉ Đi Được 1 Lần

Võ Lâm Truyền Kỳ


Bạn cần hỗ trợ