Khắc phục auto không nhận tên nhân vật - http://volamthieuhao.net/
  • Bảo Trì Định Kỳ
CSKH

Khắc phục auto không nhận tên nhân vật

26/10/2016

hư vị đồng đạo võ lâm thân mến! Server test Thanh Thành Sơn đã bắt đầu online được gần 5 ngày cùng với sự hưởng ứng nhiệt thành của chư vị, và bên cạnh đó có một số các thắc mắc về vấn đề Auto không nhận tên nhân vật, cách khắc phục như sau:

Vào thư mục Game, đến thư mục auto tìm file autovlbs.exe

ở đây ví dụ : Thư mục gameAutoGameAutoVLBS 1.3autovlbs.exe chọn chuột phải vào file

Chọn dòng Run As Administrator hoặc máy nào cài tiếng việt Chạy với quyền quản trị viên

Ok vậy mở game lên lại auto sẽ nhận tên nhân vật

Bạn cần hỗ trợ