Khai mở máy chủ NGA MY [08/12/2018] phiên bản Tinh Sương - Skill 150 - http://volamthieuhao.net/
  • Bảo Trì Định Kỳ
CSKH

Khai mở máy chủ NGA MY [08/12/2018] phiên bản Tinh Sương - Skill 150

01/12/2018


I.Thời gian server: [Nga My]
1.Thời gian thử nghiệm: 19h00 - 05//12/2018.
2.Thời gian OPEN Chính thức19h00 - 08/12/2018.

II.Thông tin server: [Nga My]
1.Trang bị cao nhất Tinh Sương
2.Trang bị thấp nhất Tữ Mảng
3.Hỗ trợ tân thủ từ thấp đến cao.
4.Sự kiện theo tháng bắt đầu từ tháng 12.
5.Kỹ năng phát triển đến 150.

III.Tính năng server: [Nga My]
1.Vượt ải
2.Phong lăng độ
3.Săn boss sát thủ
4.Vận tiêu
5.Bang hội
6.Thất thành đại chiến
7.Boss hoàng kim
8.Liên đấu
9.Tống kim
10.Thiên hạ đệ nhất bang

IV.Hỗ trợ tân thủ: [Nga My]
1.Thăng cấp 120
2.2 Bình Tiên Thảo Lộ Đặc Biệt [ Chết không mất]
3.Set Tữ Mảng
4.Túi máu y tế hữu số lượng [vô hạn]
5.Bôn tiêu
6.Thần hàn phù
7.Thổ địa phù
8.Hỗ trợ theo cấp:
150 > Set Kim Ô
160 > Set Bạch Hổ
170 > Set Xích Lân
180 > Set Minh Phượng
Bạn cần hỗ trợ