Server mới Ngũ Độc [ 07/07/2018] phiên bản Minh Phượng - Skill 150 - http://volamthieuhao.net/
  • Bảo Trì Định Kỳ
CSKH

Server mới Ngũ Độc [ 07/07/2018] phiên bản Minh Phượng - Skill 150

02/07/2018


I.Thời gian server: [Ngũ Độc]
1.Thời gian thử nghiệm: 19h00 - 04//07/2018.
2.Thời gian đua top: 19h00 - 07/07/2018.
3.Kết thúc đua top: 19h00 - 09/07/2018.
4.Phát thưởng đua top: 19h00 - 10/07/2018.

II.Thông tin server: [Ngũ Độc]
1.Trang bị cao nhất Minh Phượng
2.Trang bị thấp nhất Thương Lang
3.Hỗ trợ tân thủ từ thấp đến cao.
4.Cho phép cày xu giao dịch thoải mái.
5.Sự kiện theo tháng bắt đầu từ tháng 7.
6.Kỹ năng phát triển đến 150.

III.Tính năng server: [Ngũ Độc]
1.Vượt ải
2.Phong lăng độ
3.Săn boss sát thủ
4.Vận tiêu
5.Bang hội
6.Thất thành đại chiến
7.Boss hoàng kim
8.Liên đấu
9.Tống kim
10.Thiên hạ đệ nhất bang

IV.Hỗ trợ tân thủ: [Ngũ Độc]
1.Thăng cấp 120
2.2 Bình Tiên Thảo Lộ Đặc Biệt [ Chết không mất]
3.Set thương lang
4.Túi máu y tế hữu số lượng [vô hạn]
5.Bôn tiêu
6.Thần hàn phù
7.Thổ địa phù
8.Hỗ trợ theo cấp:
150 > Set Huyền Viên
160 > Set Tữ Mãng
170 > Set Kim Ô
180 > Set Bạch Hổ

Bạn cần hỗ trợ