Máy chủ Thiên Nhẫn[19h-22/04/2019] phiên bản trang bị Khuyết Nguyệt - Không Kỳ Trân Các - http://volamthieuhao.net/
  • Bảo Trì Định Kỳ
CSKH

Máy chủ Thiên Nhẫn[19h-22/04/2019] phiên bản trang bị Khuyết Nguyệt - Không Kỳ Trân Các

18/04/2019

Kính chào quý nhân sĩ Võ Lâm Thiếu Hạo,
Để tiếp tục lộ trình tháng 4 5 này chúng tôi xin khai mở máy chủ mới Thiên Nhẫn phiên bản không Kỳ Trân Các.

 

 

    Quà Tặng Tân Thủ Máy Chủ Mới

 

Số lượng Vật phẩm
2 Tiên thảo lộ đặc biệt
1 Bộ trang sức hồng ảnh (3 ngày)
1 Ngũ hoa ngọc lộ cẩm nang (Auto Tự Động)
1 Thú Cưỡi Bôn Tiêu
1

Bộ trang bị Bạch Hổ

120

Cấp Độ

1

Vạn Lượng


 

 

 Quà tặng theo cấp Lễ Quan

 

 

  Phần thưởng

 

 

Cấp Phần thưởng (Lễ Quan)
150

♦ 10 Bộ nguyên liệu nâng cấp trang bị Xích Lân.

♦ Phi Phong Cấp 4.

♦ 20 Vạn Lượng.

♦ Yếu Quyết Kỹ Năng Cấp 150.

170

• 10 Bộ nguyên liệu nâng cấp trang bị Minh Phượng.

• Phi Phong Cấp 5.

• 50 Vạn Lượng


180

♦ 3 Bộ nguyên liệu nâng cấp trang bị Đằng Long

♦ Phi Phong Cấp 6.

♦ 100 Vạn Lượng

♦ 100 Điểm Tổng Hợp


 

 Quà Tặng Nạp Đầu Tiên  

 
 
Thời gian


- 7 ngày đầu tiên của nhân vật được tạo mới

 

 Nội dung


- Sau khi tạo nhân vật , các nhân vật đã rút trên số tiền đồng trên 50.000 VNĐ nhận thưởng tại Lễ Quan.


 Phần thưởng

 

STT Phần thưởng
1 Tiên Thảo Lộ Đặc Biệt(x2)
2 Thần Mã Hổ Trắng     
3 Vũ Khí Hoàng Kim Môn Phái Tự Chọn
4 Trang sức hồng ảnh (50% Kinh nghiệm)
5 Hồi thành phù (x1000)
6 Nhật kỷ côn phù (+1 Kỹ năng)

 

Đó chỉ là những tính năng cơ bản chính của máy chủ Cái Bang, ngoài ra các bạn tham khảo tại NPC Sứ Giả Hoạt Động với những tính năng cày xu , tiền vạn, trang bị,phúc duyên v.v..


Thân BQT Võ Lâm Thiếu Hạo


Bạn cần hỗ trợ