SERVER Thiếu Lâm [13/3/2018 - 19H00] Phiên Bản Bạch Hổ - Skill 180 - http://volamthieuhao.net/
  • Bảo Trì Định Kỳ
CSKH

SERVER Thiếu Lâm [13/3/2018 - 19H00] Phiên Bản Bạch Hổ - Skill 180

09/03/2018


THÔNG TIN MÁY CHỦ
Tên máy chủ : Thiếu Lâm
Thời gian thử nghiệm: 19:00 ngày 09/03/2018 
Thời gian chính thức Open : 19:00 Thứ 3 ngày 13/03/2018 
 Tốc Độ Đường Truyền : 1 Gbs

 SHOP CỬA HÀNG Tiền Vạn + Hành Hiệp Lệnh CHO DÂN CÀY QUỐC
Lượng EXP và Tiền Vạn Vừa Phải. Tiền Vạn Có Thể Mua dc 90% Vật phẩm Sever.
Xếp Hạng Hiển Thị Số Rõ Ràng Cập Nhật Theo 0h 10h 15h 20h hằng ngày.
Lượng người chơi bày bán và ủy thác tối đa 200 acc để ổn đinh.
Sức Chứa máy chủ lên đến 8000 Nhân Vật Online Cùng Lúc.[volamthieuhao.net - 19/11/2016] 11h Khai mở máy chủ Dược Sơn phiên bản HKMPHỗ Trợ Tân Thủ Free 100%:(Tại NPC Hỗ trợ tân thủ ở Ba Lăng Huyện)
● Thăng cấp 80.
● Set Hoàng Kim Môn Phái Vân Lộc
● 10 Vạn Lương.
● Thú Cưỡi 6x.
● 2 Bình Tiên Thảo Lộ Đặc Biệt(8x2h,chết không mất).
● Thần hàn phù,thô địa phù sử dụng vô hạn.
● Túi máu hỗ trợ.
● Full Kỹ năng 90.
*Nhận phần thưởng theo cấp:
● Cấp 100: ● Set Hoàng Kim Môn Phái Thương Lang + 50 Vạn Lượng + 20 Hành Hiệp Lệnh + Thú Cưỡi 8x(V.V).
● Cấp 120: ● Set Hoàng Kim Môn Phái Huyền Viên + 100 Vạn Lượng + 50 Hành Hiệp Lệnh + Thú Cưỡi Phi Vân (30 Ngày) + Phi Phong Cấp 1.
● Cấp 150: ● Set Hoàng Kim Môn Phái Tữ Mảng+ 100 Vạn Lượng + 10 Hành Hiệp Lệnh + Thú Cưỡi Bôn Tiêu (30 Ngày) + Phi Phong Cấp 3.
● Cấp 180: ● Kim Ô Bảo Rương + 200 Vạn Lượng + 20 Hành Hiệp Lệnh + Phi Phong Cấp 4.


Bạn cần hỗ trợ