Mừng Xuân Bánh Chưng Tết 2017 - http://volamthieuhao.net/
 • Bảo Trì Định Kỳ
CSKH

Mừng Xuân Bánh Chưng Tết 2017

26/01/2017

Võ Lâm Thiếu Hạo góp phần làm cho Game vui nhộn hơn tí đã cho ra sự kiện mừng xuân từ 17/1/2016 đến 17/2/2016.

NPC liên quan

NPCGiải thích

Bàn tiệc tết

Vị trí: Ba Lăng Huyện (198/204).

Tính năng

 • Giới thiệu hoạt động Mừng Xuân.
 • Hợp thành Bánh Chưng.
 • Nhận thưởng Bánh Chưng Thượng Hạng.

Công Thức Nấu Bánh Chưng

Vật PhẩmNguyên Liệu
Bánh Chưng Thượng Hạng


 • Đậu Xanh
 • Gạo Nếp
 • Lá Bánh
 • Trứng
 • Sung
 • 20 Vạn Lượng
 • 1 Thịt Heo

Phần Thưởng Sử Dụng Bánh Chưng


Vật PhẩmNguyên Liệu

Bánh Chưng Thường


 • 5.000.000 Kinh Ngiệm(100%)


Vật PhẩmNguyên Liệu
Bánh Chưng Thượng Hạng


 • 50.000.000 Kinh Ngiệm(100%)
 • Thương Lang Lệnh(%)
 • Huyền Viên Lệnh(%)
 • Tữ Mảng Lệnh(%)
 • Thiết La Hán
 • Võ Lâm Mật Tịch
 • Tẩy Tủy Kinh
 • Phúc Duyên Lộ
 • Kim Ô Lệnh(%)
 • Phi Phong Cấp 4 5 6(%)
 • Mặt Nạ Tết(%)
 • Tiên Thảo Lộ Đặc Biệt(%)
 • Bánh Chưng Thượng Hạng(%)
 • Hành Hiệp Lệnh(%)

Các mốc phần thưởng sử dụng Bánh Chưng Thượng Hạng và Lục Bảo Châu


Phần thưởng Số Lần Sử Dụng
Lục Bảo Châu và 1.000.000.000 Kinh Nghiệm và 1 Tữ Mảng Lệnh100 lần sử dụng Bánh Chưng Thượng Hạng
Lục Bảo Châu và 2.000.000.000 Kinh Nghiệm và 2 Tữ Mảng Lệnh200 lần sử dụng Bánh Chưng Thượng Hạng
Lục Bảo Châu và 5.000.000.000 Kinh Nghiệm và 1 Bảo Rương Kim Ô 500 lần sử dụng Bánh Chưng Thượng Hạng
Lục Bảo Châu và 10.000.000.000 Kinh Nghiệm và 1 Kim Ô Lệnh1000 lần sử dụng Bánh Chưng Thượng Hạng
10 Lục Bảo Châu và 20.000.000.000 Kinh Nghiệm và Bạch Tinh Vương2000 lần sử dụng Bánh Chưng Thượng Hạng
........
Phi Phong Cấp 5 hoặc 610 Lục Bảo Châu
Tữ Mảng Lệnh10 Lục Bảo Châu
Kim Ô Lệnh10 Lục Bảo Châu
Ngẫu Nhiễn phần thưởng gồm:  Kim Long Hổ Vương,Bạch Long Hổ Vương và Hãn Huyến Long Câu khi đổi 10 Lục Bảo Châu tại Bàn tiệc tết

BQT Võ Lâm Thiếu Hạo Kính Bút
Bạn cần hỗ trợ