Sự kiện Noel máy chủ Dương Châu - http://volamthieuhao.net/
 • Bảo Trì Định Kỳ
CSKH

Sự kiện Noel máy chủ Dương Châu

16/12/2017

Võ Lâm Thiếu Hạo góp phần làm cho Game vui nhộn hơn tí đã cho ra sự kiến ngũ sắc tinh hoạt dộng từ tháng 10/12/2017 đến 10/01/2018.

NPC liên quan

NPCGiải thích

Ông già noel

Vị trí: Ba Lăng Huyện (198/204).

Tính năng

 • Giới thiệu hoạt động Ngũ Sắc Tinh.
 • Hợp thành Người Tuyết.
 • Dùng Người Tuyết đổi phần thưởng.

Phần Thưởng Sử Dụng Tuyết Nhân

Vật PhẩmPhần thưởng

Lục Tuyết Nhân


 • 1.600.000.000 Kinh Ngiệm(100%)
 • Vân Lộc Lệnh(%)
 • Thanh Câu Lệnh(%)
 • Mặt Nạ giáng sinh(%)

Vật PhẩmPhần thưởng

Hoàng Tuyết Nhân


 • 8.000.000.000 Kinh Ngiệm(100%)
 • Chìa Khóa Vàng(%)
 • Chìa Khóa Như ý(%)
 • Minh Phường Thạch(%)
 • Minh Phượng Lệnh(%)
 • Đằng Long Lệnh(%)
 • Phi Phong Cấp 8(%)
 • Mặt Nạ giáng sinh(%)
 • Huyền tinh khoáng thạch 13 14 15
 • Chân Nguyên Đan
 • Nhật Kỷ Côn Phù(%)
 • Phúc Duyên Đại
 • Tinh Hồng Bảo Thạch

Các mốc phần thưởng sử dụng Hoàng Tuyết Nhân và Lục Bảo Châu

Phần thưởng Số Lần Sử Dụng
Lục Bảo Châu và 100.000.000.000 Kinh Nghiệm 1 Tam Bảo Thạch100 lần sử dụng Hoàng Tuyết Nhân
Lục Bảo Châu và 200.000.000.000 Kinh Nghiệm và Đằng Long Lệnh200 lần sử dụng Hoàng Tuyết Nhân
Lục Bảo Châu + 500.000.000.000 Kinh Nghiệm + Đằng Long Lệnh + Sư tử500 lần sử dụng Hoàng Tuyết Nhân
Lục Bảo Châu và 1.000.000.000.000 Kinh Nghiệm và Đằng Long Lệnh1000 lần sử dụng Hoàng Tuyết Nhân
10 Lục Bảo Châu và 2.000.000.000.000 Kinh Nghiệm và 1000 Tiềm Năng3 Đằng Long Lệnh2000 lần sử dụng Hoàng Tuyết Nhân
10 Lục Bảo Châu và 5.000.000.000 Kinh Nghiệm và  1000 Tiềm Năng  Long Tương Chi Lân Hạng Liên + 3 Đằng Long Lệnh4000 lần sử dụng Hoàng Tuyết Nhân
Phi Phong Cấp 810 Lục Bảo Châu
Đằng Long Lệnh10 Lục Bảo Châu
1000 Tiềm năng10 Lục Bảo Châu
Ngẫu Nhiễn phần thưởng gồm:  1000 Tiềm năng,Đằng Long Lệnh và  Long Tương Chi Lân Hạng Liên khi đổi 10 Lục Bảo Châu tại Ông già Noel.
Chúc các bạn chơi game vui vẻ.
BQT Võ Lâm Thiếu Hạo Kính Bút.
Bạn cần hỗ trợ