Phần thưởng hoạt động Dã Tẩu - http://volamthieuhao.net/
 • Bảo Trì Định Kỳ
CSKH

Phần thưởng hoạt động Dã Tẩu

28/12/2016

28/12/2016 Võ Lâm Thiếu Hạo đã chỉnh sửa hoạt động Dã Tẩu.

NPC liên quan.

NPCGiải thích
Dã Tẩu

Vị trí: Các thành thị trên bản đồ.

Tính năng

 • Đẳng Cấp 120 có thể tiếp nhận nhiệm vụ.

Các phần thưởng nhiệm vụ mỗi ngày.

Mốc Nhiệm Vụ trên ngàyPhần thưởng
1 nhiệm vụ/ngày


 • 1 Phúc Duyên Lộ (Tiểu)

Mốc Nhiệm Vụ trên ngàyPhần thưởng
20 nhiệm vụ/ngày


 • 300.000.000 Kinh Nghiệm

Mốc Nhiệm Vụ trên ngàyPhần thưởng
30 nhiệm vụ/ngày


 • 500.000.000 Kinh Nghiệm
 • Rương Dã Tẩu

Các phần thưởng nhiệm vụ dài ngày.


Phần thưởng Số Lần Sử Dụng
100 Nhiệm Vụ1 Huyền Viên Lệnh
300 Nhiệm Vụ1 Tữ Mảng Lệnh
900 Nhiệm Vụ2 Tữ Mảng Lệnh
1500 Nhiệm VụBảo Rương Kim Ô
3000 Nhiệm VụKim Ô Lệnh
5000 Nhiệm VụHãn Huyết Long Câu(Vĩnh Viễn)
Đang Update....Đang Update....
Đang Update....Đang Update....
Đang Update....Đang Update....
Các bạn phải hoàn thành nhiệm vụ liên tục nhá.Phần thưởng Rương Dã Tẩu.

Mốc Nhiệm Vụ trên ngàyPhần thưởng ngẫu nhiên
Rương Dã Tẩu + 200 Vạn + 10 Hành Hiệp Lệnh + 20 Phúc Duyên


 • 1 Huyền Tinh Cấp 13
 • Phúc Duyên Trung
 • Phúc Duyên Đại
 • Vân Lộc Lệnh
 • Thương Lang Lệnh
 • Huyền Viên Lệnh
 • Tữ Mảng Lệnh
 • Tiên Thảo Lộ Đặc Biệt

Chúc các bạn chơi game vui vẻ.

Bạn cần hỗ trợ