Phần thưởng Sự kiện giáng sinh máy chủ Nga My - http://volamthieuhao.net/
 • Bảo Trì Định Kỳ
CSKH

Phần thưởng Sự kiện giáng sinh máy chủ Nga My

10/12/2018

Võ Lâm Thiếu Hạo góp phần làm cho Game vui nhộn hơn tí đã cho ra sự kiến ngũ sắc tinh hoạt dộng từ tháng 08/12/2018 đến 20/01/2019.

NPC liên quan

NPCGiải thích

Vị trí: Ba Lăng Huyện (198/204).

Tính năng

 • Giới thiệu hoạt động Ngũ Sắc Tinh.
 • Hợp thành Người Tuyết.
 • Dùng Người Tuyết đổi phần thưởng.

Phần Thưởng Sử Dụng Tuyết Nhân

Vật PhẩmPhần thưởng

Tử tuyết nhân


 • 40.000.000 Kinh Ngiệm(100%)
 • Thủy Tinh(%)
 • Hoa Tuyết(%)
 • Kim Ô lệnh(%)
 • Bạch Hổ Lệnh(%)
 • Xích Lân Thạch(%)
 • Mặt Nạ giáng sinh(%)

Vật PhẩmPhần thưởng

Hoàng Tuyết Nhân


 • 160.000.000 Kinh Ngiệm(100%)
 • Kim Ô Lệnh(%)
 • Kim Ô Thạch(%)
 • Minh Phường Thạch(%)
 • Minh Phượng Lệnh(%)
 • Đằng Long Thạch(%)
 • Đồ phổ Đằng Long(%)
 • Mặt Nạ giáng sinh(%)
 • Huyền tinh khoáng thạch(%)
 • Tiên thảo lộ đặc biệt(%)
 • Xích Lân Lệnh(%)
 • Xích Lân Đồ Phổ(%)
 • Xích Lân Thạch(%)
 • Bạch Hổ Lệnh(%)
 • Phi Phong(%)
 • Phúc Duyên Lộ(%)
 • Tinh Hồng Bảo Thạch(%)

Các mốc phần thưởng sử dụng Hoàng Tuyết Nhân và Lục Bảo Châu

Phần thưởng Số Lần Sử Dụng
Lục Bảo Châu và 1.000.000.000 Kinh Nghiệm 1 Tam Bảo Thạch100 lần sử dụng Hoàng Tuyết Nhân
Lục Bảo Châu và 2.000.000.000 Kinh Nghiệm và Phi Phong Cấp 4200 lần sử dụng Hoàng Tuyết Nhân
Lục Bảo Châu + 50.000.000.000 Kinh Nghiệm + Hổ trắng 500 lần sử dụng Hoàng Tuyết Nhân
Lục Bảo Châu và 10.000.000.000 Kinh Nghiệm và  Đằng Long Đồ Phổ + Trang sức1000 lần sử dụng Hoàng Tuyết Nhân
10 Lục Bảo Châu và 20.000.000.000 Kinh Nghiệm và Tinh Sương Thạch + 1 Tinh Sương Đồ Phổ 2000 lần sử dụng Hoàng Tuyết Nhân
10 Lục Bảo Châu và 5.000.000.000 Kinh Nghiệm và  Hãn Huyết Long Câu  Tinh Sương Thạch + 1 Tinh Sương Đồ Phổ 4000 lần sử dụng Hoàng Tuyết Nhân
Phi Phong Cấp 6 710 Lục Bảo Châu
Đằng Long Đồ Phổ10 Lục Bảo Châu
Hãn Huyết Long Câu10 Lục Bảo Châu
Ngẫu Nhiễn phần thưởng gồm:  Phi Phong Cấp 6 7,Đằng Long Đồ Phổ và  Hãn Huyết Long Câu khi đổi 10 Lục Bảo Châu tại Ông già Noel.
Chúc các bạn chơi game vui vẻ.
Bạn cần hỗ trợ