Sự kiện Pháo Hoa máy chủ Đại Lý - http://volamthieuhao.net/
 • Bảo Trì Định Kỳ
CSKH

Sự kiện Pháo Hoa máy chủ Đại Lý

12/01/2018

NPC liên quan

NPCGiải thích

Cây Mai

Vị trí: Ba Lăng Huyện (203/199).

Tính năng

 • Giới thiệu hoạt động Pháo Hoa
 • Ghép pháo hoa và thanh pháo hoa đặc biệt.
 • Nhận tích lũy đổi phần thưởng.

Công Thức Ghép Pháo Hoa

Vật PhẩmNguyên Liệu
Phong Pháo Đại Đặc Biệt


 • 3 Vạn Lượng
 • 2 Viên pháo trung
 • 1 Viên pháo đại

Phần Thưởng Pháo Hoa

Vật PhẩmPhần thưởng
Phong pháo tiểu đặc biệt


 • 3.000.000 Kinh Ngiệm(100%)

Vật PhẩmPhần thưởng
Phong Pháo Đại Đặc Biệt


 • 60.000.000 Kinh Ngiệm(100%)
 • Huyền Viên Lệnh(%)
 • Tử mảng lệnh(%)
 • Kim Ô thẻ bài(%)
 • Mảnh bảo rương bạch hổ(%)
 • Bảo Rương Bạch Hổ(%)
 • Phi Phong Cấp 4 5 6(%)
 • Mặt Nạ(%)
 • Huyền tinh khoáng thạch
 • Chân Nguyên Đan
 • Tiên Thảo Lộ Đặc Biệt(%)
 • Thủy Tinh
 • Tinh Hồng Bảo Thạch
 • Phong Pháo (Đại ,trung)
 • Tứ hải tiêu đơn
 • Cứu thiên tiên đơn

Các mốc phần thưởng sử dụng Hoàng Tuyết Nhân và Lục Bảo Châu

Phần thưởng Số Lần Sử Dụng
Lục Bảo Châu và 500.000.000 Kinh Nghiệm100 lần sử dụng Phong pháo đại đặc biệt
Lục Bảo Châu và 1.000.000.000 Kinh Nghiệm và Ấn200 lần sử dụng Phong pháo đại đặc biệt
Lục Bảo Châu và 2.000.000.000 Kinh Nghiệm và 1 Trang sức (Ngẫu nhiên)500 lần sử dụng Phong pháo đại đặc biệt
Lục Bảo Châu và 4.000.000.000 Kinh Nghiệm và 1 Đồ phổ Bạch Hổ1000 lần sử dụng Phong pháo đại đặc biệt
10 Lục Bảo Châu và 10.000.000.000 Kinh Nghiệm và 2 Đồ phổ Bạch Hổ2000 lần sử dụng Phong pháo đại đặc biệt
10 Lục Bảo Châu và 20.000.000.000 Kinh Nghiệm và 1 Phi Phong (6 hoặc 7)   Bảo rương bạch hổ4000 lần sử dụng Phong pháo đại đặc biệt
10 Lục Bảo Châu và 50.000.000.000 Kinh Nghiệm và 1 Phi phong cấp 7   Mặt nạ vương giả (15 ngày)6000 lần sử dụng Phong pháo đại đặc biệt
Bạch hổ đồ phổ10 Lục Bảo Châu
Bảo rương bạch hổ10 Lục Bảo Châu
Ngẫu Nhiễn phần thưởng gồm:  Bảo rương bạch hổ,Bạch hổ đồ phổ,Phi phong cấp 6 và Hãn Huyến Long Câu khi đổi 10 Lục Bảo Châu tại Ông già Noel.

Bạn cần hỗ trợ