Sát nhập máy chủ Nga My và Ngũ Độc - http://volamthieuhao.net/
  • Bảo Trì Định Kỳ
CSKH

Sát nhập máy chủ Nga My và Ngũ Độc

01/01/2019


Sát nhập máy chủ Nga My + Ngũ Độc.

Thời gian tiến hành: 14h00 ngày 5/1/2019.

Lưu ý các tài khoản không có nhân vật hay bị thiếu sót liên hệ mình gấp qua fanpage hoặc phone 035 22 79 79 6 (Xử lý đến 09/01/2019).

Máy chủ Ngũ Độc: Các nhân vật cãi lão sẽ bị trừ thay vào đó sẽ được cộng thêm xu đền bù.
Bạn cần hỗ trợ