Sự kiện máy chủ [Cái Bang] Hoa Hồng Đa Sắc tháng 4 - http://volamthieuhao.net/
 • Bảo Trì Định Kỳ
CSKH

Sự kiện máy chủ [Cái Bang] Hoa Hồng Đa Sắc tháng 4

08/04/2019

NPC liên quan

Tên NPCGhi chú
 
Thợ ghép hoa
 • Vị trí: Ba lăng huyện (202/199)
 • Chức năng:
  • Đổi bó hoa hồng
 • Ghi chú: Chức năng này hoạt động đến 24h00 ngày 15/05/2019.
Tên NPCGhi chú

Sứ giả hoạt động
 • Vị trí: Ba lăng huyện (201/200)
 • Chức năng:
  • Mua Cỏ Xanh
  • Mua giỏ hoa hồng
  • Nhận thưởng mốc bó hoa vĩnh cửu
 • Ghi chú: Chức năng này hoạt động đến 24h00 ngày 15/05/2019.

Tính chất và thu thập event

Hoa Hồng & Túi Hương Hoa Hồng

Có cơ hội nhận được những nguyên liệu khi tham gia đánh quái tại một số bản đồ:

Vật phẩmPhần thưởng và tính chất
Hoa hồng tam sắc20.000.000 Kinh nghiệm
Xếp chồng 500 ô
Giới hạn 1000 lần sử dụng
Hoa hồng tứ sắc50.000.000 Kinh nghiệm
Xếp chồng 5000 ô
Giới hạn 1500 lần sử dụng
Phần thưởng ngẫu nhiên
Hoa hồng vĩnh cửu150.000.000 Kinh nghiệm
Xếp chồng 500 ô
Giới hạn 6000 lần sử dụng
Phần thưởng ngẫu nhiên

 

Túi Hương Hoa Hồng
Tính năngĐiều kiệnTúi Hương Hoa Hồng Nhận đượcVượt ẢiNgẫu nhiên 1 trong 3 ải50
Phong Lăng ĐộTiêu diệt 1 Thủy Tặc Đầu Lĩnh50
Khu vực luyện công80,901Boss Sát ThủTiêu diệt 1 boss Sát Thủ

(Cá nhân giết boss nhận được)

50

Đổi nguyên liệu tại NPC Thợ Ghép Hoa

Vật phẩmCông thức đổiThể loại ghép
Hoa hồng tam sắc1 Hoa hồng trắng + 1 Hoa hồng vàng + 1 Hoa hồng xanhCách 1
1 Hoa hồng trắng + 1 Hoa hồng vàng + 1 Hoa hồng đỏCách 2
1 Hoa hồng trắng + 1 Hoa hồng xanh + 1 Hoa hồng đỏCách 3
1 Hoa hồng trắng + 1 Hoa hồng vàng + 1 Hoa hồng đỏCách 4
Hoa hồng tứ sắc1 Hoa hồng trắng + 1 Hoa hồng xanh + 1 Hoa hồng vàng + 1 Hoa hồng đỏ + 1 Cỏ xanh1 Cách
Hoa hồng vĩnh cửu1 Hoa hồng trắng + 1 Hoa hồng xanh + 1 Hoa hồng vàng + 1 Hoa hồng đỏ + 1 Cỏ xanh + 1 Giỏ dựng hoa1 Cách
Cỏ Xanh10 Hoa hồng trắng + 5 Vạn LượngCách 1
10 Hoa hồng xanh + 5 Vạn LượngCách 2
10 Hoa hồng đỏ + 5 Vạn LượngCách 3
10 Hoa hồng vàng + 5 Vạn LượngCách 4
Giỏ Đựng Hoa10 Tiền đồng tại NPC Sứ giả hoạt động1 Cách
Xem phần thưởng Môc Bó Hoa hồng vĩnh cửu
Bạn cần hỗ trợ