Hỗ trợ "KHỦNG" máy chủ Nga My [ 24/03/2019 ] Trùng Sinh 4 - Set Đằng Long - http://volamthieuhao.net/
 • Bảo Trì Định Kỳ
CSKH

Hỗ trợ "KHỦNG" máy chủ Nga My [ 24/03/2019 ] Trùng Sinh 4 - Set Đằng Long

21/03/2019

Kính chào chư vị anh hùng Võ Lâm Thiếu Hạo,để không mất thời gian chúng tôi xin đi thẳng vấn đề như sau:

Thời gian áp dụng: 24/03/2019

Hỗ trợ tân thủ "Khủng" tại Lễ Quan
 • Set Đằng Long và TS 1 thưởng tân thủ
 • Nhiệm vụ nhận Chuyển sinh như sau:
  • Nhận Chuyển sinh 2:  1 nhiệm vụ dã tẩu

  • Nhận Chuyển sinh 3: 1 lần vượt ải hoặc Thuyền.

  • Nhận chuyển sinh 4: 1 trận tống kim 21h00 .

Giftcode Tinh Sương và hỗ trợ tân thủ mới!
 • Vật phẩm hỗ trợ túi máu tự động khi train.
 • X4 kinh nghiệm đến khi cãi lão.
 • Hỗ trợ map 150 EXP gấp 5 lần.

Hỗ trợ thêm trang bị và thú cưỡi VIP.

 • Bảo Mã Hãn Huyết Long Câu.
 • Phi Phong cấp 6 Dịch chuyển tức thời.
 • Thổ địa phù/thần hàn phù.
 • Set Hồng ảnh x100% EXP.
Lưu ý
 • Các nhân vật trong máy chủ Nga My mới có thể nhận thưởng này.
 • Giftcode Chỉ sử dụng duy nhất mỗi nhân vật 1 lần
Bạn cần hỗ trợ