Lộ trình phát triển tháng 11 cụm máy chủ HKMP - http://volamthieuhao.net/
  • Bảo Trì Định Kỳ
CSKH

Lộ trình phát triển tháng 11 cụm máy chủ HKMP

07/11/2017

Như mọi người đã biết vừa qua có những sự cố không mong muốn.

BQT Võ Lâm Thiếu Hạo xin thông báo:
7/11/2017: +Backup data máy chủ Phượng Tường sẽ gộp vào máy chủ Đại Lý sắp tới ngày 25/11/2017.
+ X2 Exp + 1.5 Tiền Vạn máy chủ Dương Châu.
9/11/2017: +Update sự event tháng 11 cho máy chủ Dương Châu.

Thân BQT VLTH
Bạn cần hỗ trợ