Thất thành đại chiến máy chủ Cái Bang - http://volamthieuhao.net/
 • Bảo Trì Định Kỳ
CSKH

Thất thành đại chiến máy chủ Cái Bang

12/04/2019

Cách thức tham gia

Võ Lâm Truyền Kỳ

Xa Phu Công Thành
( Đứng gần xa phu tại các Thành) • Thời gian báo danh18h00 - 19h00 vào ngày thứ Sáu hàng tuần.
 • Đối tượng báo danh: Chỉ Bang chủ mới có thể báo danh Thất Thành Đại Chiến ở NPC Xa Phu Công Thành tại thất đại thành thị.
 • Đến 20h00 cùng ngày thì các thành viên trong bang đã báo danh thành công có thể vào chiến trường Thất Thành Đại Chiến từ NPC Xa Phu Công Thành.
 • Thất Thành Đại Chiến20h30 - 21h30.

Phần thưởng khi chiếm được thành.

Chiếm/thủ thành 
thành công
Phần thưởng
tương ứng
Biện Kinh2000 Xu + 3 Tinh Sương Đồ Phổ + 10 Túi Kinh Nghiệm + Vòng Sáng thái thú
Lâm An1600 Xu + Tinh Sương Đồ Phổ+ 8 Túi Kinh Nghiệm + Vòng Sáng thái thú

1000 Xu + Tinh Sương Đồ Phổ + 5 Túi Kinh Nghiệm
Phượng Tường
Tương Dương
Dương Châu600 Xu +  1 Tinh Sương Đồ Phổ + 3 Túi Kinh nghiệm
Đại Lý

 • Bang chủ sẽ đại diện nhận thưởng tại NPC Thất Thành Đại Chiến.

Quy tắc chiếm thành và Long Trụ

 • Mỗi bản đồ (tương ứng với 1 thành) sẽ có 1 Long Trụ.

Võ Lâm Truyền Kỳ

 • Bắt đầu Thất Thành Đại Chiến thì tất cả Long Trụ đều là Long Trụ trung lập.
 • Long Trụ trong vòng 35 phút không bị đánh chiếm thì sẽ thành Long Trụ bất tử (không thể đánh chiếm Long Trụ này được nữa).

Võ Lâm Truyền Kỳ

 • Kết thúc Thất Thành Đại Chiến bang hội chiếm Long Trụ của thành nào sẽ thành thái thú của thành đó.
 • Lưu ý: 1 bang hội có thể chiếm được nhiều thành nếu chiếm được nhiều Long Trụ.

Chúc các bạn chơi game vui vẻ.

Thân BQT Võ Lâm thiếu Hạo

Bạn cần hỗ trợ