THIÊN HẠ ĐỆ NHẤT BANG - Thiếu Lâm - http://volamthieuhao.net/
  • Bảo Trì Định Kỳ
CSKH

THIÊN HẠ ĐỆ NHẤT BANG - Thiếu Lâm

18/03/2018

THIÊN HẠ ĐỆ NHẤT BANG - Thiếu Lâm
Hoàng Kim (Kim) vs ThiênHạ (Tống)

Thời gian: 21h Thứ ngày 19/03/2018.

Phần thưởng:
800 Xu
1 Ngân phiếu
1 Thiên tữ chỉ giới
Bạn cần hỗ trợ