Thiên hạ đệ nhất bang máy chủ Đại Lý - http://volamthieuhao.net/
  • Bảo Trì Định Kỳ
CSKH

Thiên hạ đệ nhất bang máy chủ Đại Lý

22/12/2017

Tính năng này sẽ áp dụng mỗi tuần kể từ ngày 25/12/2017.

Thể thức: Tống (Huynh Đệ) vs Kim (Phá).
Thời gian: 21h00 tối thứ 2 hằng tuần.

Phần thưởng:
Tất cả thành viên bang hội thắng sẽ được Vòng Sáng Thái Thú 5 ngày.
Bang chủ bang hội thắng sẽ được 1.000 Tiền đồng và 10.000 Vạn.


Bạn cần hỗ trợ