Thiên Hạ Đệ Nhất Bang tháng 12 - http://volamthieuhao.net/
  • Bảo Trì Định Kỳ
CSKH

Thiên Hạ Đệ Nhất Bang tháng 12

15/12/2018

Chào các đồng đạo, hôm nay thứ 2 ngày 17/12/2018 tại máy chủ Ngũ ĐôcNga My sẽ diễn ra tính năng Thiên Hạ Đệ Nhất Bang hình thức tống kim 2 bang.


Thời gian: 21h00 ngày 17/12/2018.


Máy chủ Nga My:
Ma Giáo (Tống) vs Huynh Đệ (Kim)

Máy chủ Ngũ Độc:
Huynh Đệ (Tống) vs Ma Giáo (Kim)

Phận thưởng:

Phần thưởng cho bang thắng (Nga My):
1000 Xu + 10 000 Vạn 5 Đằng Long Đồ Phổ + VIP 3.

Phần thưởng cho bang thắng (Ngũ Độc)
1000 Xu + 10 000 Vạn5 Minh Phượng Bảo Rương + VIP 3.

Phần thưởng cho bang thua (Nga My):
500 Xu + 5 000 Vạn và 2 Đằng Long Đồ Phổ + VIP 2.

Phần thưởng cho bang thua (Ngũ Độc)
500 Xu 5 000 Vạn và 2 Minh Phượng Bảo Rương + VIP 2.

Sau khi kết thúc tống kim vui lòng đến sứ giả hoạt động để nhận thưởng (22h30).


Bạn cần hỗ trợ