Sự kiện 20/11 - Tuyệt Bút Tông Sư - http://volamthieuhao.net/
  • Bảo Trì Định Kỳ
CSKH

Sự kiện 20/11 - Tuyệt Bút Tông Sư

16/11/2017


NPC Trọng Tâm: Nhất Đại Tông Sự (Trung tâm Tương Dương)

Nguồn gốc vật phẩm:

+ Hộp quà nhà giáo Việt Nam: Train các bãi quái 9x,Boss sát thủ 90,Vượt ải,Phong Lăng Độ,...
+ Quyển tập: sử dụng hộp quà nhà giáo Việt Nam
+ Cuốn Sách : Mua tại Nhất Đại Tông Sư
+ Lá Mực: sử dụng hộp quà nhà giáo Việt Nam
+ Cây bút: sử dụng hộp quà nhà giáo Việt Nam
+ Hoa Tri Ân: Mua tại Nhất Đại Tông Sư

Cách ghép:Phần thưởng:
Bạn cần hỗ trợ