VIP GIFTCODE FREE - VÕ LÂM THIẾU HẠO máy chủ Thiếu Lâm - http://volamthieuhao.net/
  • Bảo Trì Định Kỳ
CSKH

VIP GIFTCODE FREE - VÕ LÂM THIẾU HẠO máy chủ Thiếu Lâm

21/03/2018


🎁🎁VIP GIFTCODE FREE - VÕ LÂM THIẾU HẠO máy chủ #ThiếuLâm

📣[Từ ngày 17h ngày 21/03/2018] tại NPC Lễ Quan.

🔥Thăng cấp 150
🔥Phiên vũ khi nhận thưởng lần đầu nạp thẻ.
🔥Phi phi phong cấp 4

Trang chủ: http://volamthieuhao.net/

🎁🎁Phần thưởng theo cấp gồm:
🔥Cấp 150: Set Tữ Mảng và 1 Võ Học Kinh Nhu
🔥Cấp 155: Tữ mảng lệnh 
🔥Cấp 160: Phi phong cấp 5
🔥Cấp 165: 2 Tữ Mảng Lệnh
🔥Cấp 170: 1 trang bị kim ô (Nón)
🔥Cấp 175: 1 trang bị kim ô (Áo)
🔥Cấp 180: 1 trang bị kim ô (Vũ Khí)

Hướng dẩn:
👉 Like + Chia sẻ bài viết .
👉 Tag 5 người bạn bằng cách comment vào bài viết này.
👉 Nhắn tin Fanpage để nhận Giftcode.

Lưu ý: Nhân vật nạp thẻ từ 15h 21/03/2018 mới có thể kích hoạt VIP Giftcode.Bạn cần hỗ trợ